Geçmiş Zaman Görevleri

0

Necdet Molla’nın Siparişleri

Kısa süre önce İstanbul tarafındaki işinden Üsküdar kadılığına tayin edilen Necdet Molla Üsküdar gibi uzak bir yerden kayıkla İstanbul’a gidip gelmenin kendisi için oldukça zor olduğunu ve her hafta istediği siparişleri İstanbul’dan Üsküdar’a getirecek birine ihtiyacı olduğunu söylüyor. Her sipariş için masraflar haricinde on akçe vereceğini belirtiyor.

 Muallim Sinan Bey Maharetli Bir Dama Oyuncusu Arıyor

Direklerarası tarafındaki büyük kahvehanenin müdavimlerinden Muallim Sinan Bey senelerdir kahvehanenin en iyi dama oyuncusuyken birkaç hafta evvel kahveye dadanan Kara Feyzi namında birini dama oyununda bir türlü alt edemediği için pek kızgın olduğunu söylüyor. Sinan Bey kahvesini içip çubuğunu tüttürürken, Kara Feyzi’nin damada mağlup olduğunu kendisine keyifle izletebilecek yaman bir dama oyuncusu arıyor. Feyzi’yi mağlup edecek kişiye kahve ve tütün ısmarlayıp bir mecidiye de ödül vereceğini söylüyor.

Midye Dolması Dağıtımı

Galata tarafında meyhane işleten Halil Ağa Ramazan Bayramı’nın ilk günü adet olduğu üzere gedikli Müslüman müşterilerine birer tabak midye dolması göndereceğini ve bu dolmaların ilk gün içinde dağıtılması gerektiğini söylüyor. Dağıtacak kişiye ise mükellef bir sofra kuracağını ve on lira vereceğini belirtiyor.

Tahir Paşa’nın Kâtipliği

Sarayın mühim isimlerinden Arnavut Tahir Paşa’nın, kendisi elifba bilmediğinden kendisine gelen mektupları okuyup cevap yazacak, icap ettiğinde diğer okuma yazma işlerini de halledecek iyi tahsil görmüş bir medreseliye ihtiyacı var. Medreselinin becerikli, ağzını sıkı tutmasını bilen biri olması isteniyor. Paşa yanına aldığı kâtibin, Paşa konağındaki müştemilatta bir odaya sahip olacağını, bütün ihtiyaçlarının karşılanacağını ve ayda beş altın lira maaş vereceğini söylüyor. Ayrıca kâtip işinde başarılı olursa Paşa’nın iltifatına mazhar olacağı için iyi bir makama gelme ihtimalinin fevkalâde yüksek olacağının altını çiziyor.

Avrupa Lisanı Bilen Mürebbiye

Sarraf Moiz Efendi küçük oğlu için iki Avrupa lisanını çok iyi derecede bilen bir mürebbiye arıyor. Mürebbiyenin ayrıca nezaket kurallarını iyi bilmesi ve işinde ciddi olması da önemli. İşe kabul edilen kişi Moiz Efendi ve ailesiyle yaşayacak ve haftalık altmış kuruş ücret alacak.

Mezatlarda Bağıracak bir Tellâl

Bedestende dükkânı olan Tüccar Reşit Bey artık sesi kısıldığından ve yaşlılıktan mezatlarda bağırmaya mecalinin kalmadığını söylüyor. Reşit Bey bu yüzden genç, gür sesli mezatlarda tellâllık yapacak birini arıyor. Vereceği ücretin ise beş akçe yevmiye ve ilave olarak mezattan kazanılacak paradan hisse olduğunu söylüyor.

Konukları Eğlendirecek Bir Dalkavuk

Sadarette üst kademede bir memur olan Halil Paşazade Kamil Bey’in Kanlıca sahilinde bulunan yalısında düzenlediği davetlere gelip konukları eğlendirecek bir dalkavuğa ihtiyacı var. Dalkavuk muhakkak hoşsohbet, nüktedan ve şen bir kimse olmalı. Kamil Bey dalkavuğun ayrıca merdivenden yuvarlanmak, taklalar atmak ve ensesine tokat yemek gibi şakaları da kaldırması gerektiğini ekliyor. Evdeki ziyafetlerde her türlü ikramın dalkavuğa da yapılacağı ve dalkavukların fiyat tarifesinde belirtilen ücretin ziyadesiyle verileceği de belirtiliyor.

Zafer Engin Pekel

Comments are closed.